Austin Healey Rear Inner Arch Manufacture


DSC_0634

Original on Buck

DSC_0635

Original on Buck

DSC_0637

Shrink Edge Then Check On Buck

DSC_0638
DSC_0641
DSC_0639

Wheel

DSC_0642

Check and Mark 

DSC_0644

Tack Weld

DSC_0648

But Weld 

DSC_0651

Form Flats

DSC_0583

Finished Arch Spot Welded to Inner Wing

DSC_0498
DSC_0497
DSC_0499

Front Wheelarch Buck Original and New 

IMG 3031.jpg


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 enquiries@davehardwick.co.uk   © David Hardwick 2011